ร้านตัดผมกะทัดรัด

  วันนี้แวะมาทำธุระไวๆ ที่ตึก ธนิยะ พลาซ่า ใกล้ BTS ศาลาแดง มันเดินเชื่อมถึงกันได้ เราก็มองเดินดูของเพลินๆตามปกติ ก่อนจะขึ้นไปชั้นที่... Continue Reading →

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑