ถุงพลาสติกมีกลิ่นหอม

สมัยนี้เทคโนโลยีทุกอย่างก้าวไกล ขนาดถุงพลาสติกสำหรับใส่สินค้าเมื่อซื้อของนั้นยังมีวิวัฒนาตามเลย เพราะปกติถุงใส่สินค้าก็จะมีสีขาวหรือสีใส ไม่มีกลิ่น  หรือถ้าอย่างดีหน่อยก็มีสีสันต่างๆ แต่ถุงพลาสติกที่เราอาจจะได้ใช่กันมากขึ้นในอนาคต อาจจะไม่ใช่ถุงพลาสติกธรรมดาอีกต่อไป เพราะถุงพลาสติกยุคใหม่จะมีกลิ่นหอมด้วย เราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาถุงพลาสติกกลิ่นหอมแบบไหน สีใด... Continue Reading →

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑