อืมหือนั่งรถทัวร์อย่างกะนั่งเครื่องบิน

ในประเทศไทยเราการเดินทางไปไหนมาไหน เวลาไปต่างจังหวัด มักใช้บริการ ยานพาหนะ ไม่เครื่องบิน ก็รถทัวร์เป็นหลัก อาจจะมีบ้าง บางคนโดยสารโดยเรือ รถไฟ แต่ก็ต้องยอมรับได้ว่าไม่มากเท่า... Continue Reading →

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑