แอบดูการเปิดปิดประตูของรถเมล์

เคยสงสัยไหมว่า รถเมล์เค้ามีวิธีการบังคับเปิด - ปิด ประตูอัตโนมัติอย่างไง เวลาผู้โดยสารกดกริ่ง เค้ามีปุ่มเปิดปิดแยกหรือไม่ เพื่อคลายความสงสัย admin ไปแอบดูการทำงานของเค้ามา และเอารูปมาฝากกัน

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑