เที่ยวชมหมู่บ้านบุกชอน (Bukchon Hanok Village) ในเกาหลีใต้

Bukchon Hanok Village หรือ หมู่บ้านบุกชอน เป็นอีกสถานที่เที่ยวในโซล ประเทศเกาหลีที่อยากแนะนำให้ได้ไปเที่ยวชมกัน เพราะนอกจะจะ สงบ ร่มเย็นแล้ว ยังมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ โดยหมู่บ้านบุกชอน (Bukchon) ตั้งอยู่ระหว่างพระราชวังคย็องบก(Gyeongbokgung) กับพระราชวังชังด็อก(Changdeokgung) เป็นย่านทีอยู่อาศัยที่เป็นเอกลักษณ์ของกรุงโขล ประกอบด้วยบ้านแบบดั้งเดิมของเกาหลี(hanok) ชื่อบุกชอน(Bukchon) หมายถึง “หมู่บ้านทางทิศเหนือ” มีที่มาจากว่าหมู่บ้านนี้ตั้ง อยู่ทางตอนเหนือของคลองช็องกเยช็อน(Cheonggyecheon) และถนนจงโน (Jongno) ผู้เยียมชมหมู่บ้านบุกชอนจะเห็นร่องรอยของเส้นทางเดินเรือและทางน้ำเก่าที่สร้างขึ้นในยุคโขชขอน พร้อมด้วยแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและบ้านเกาหลีแบบดั้งเดิม ซึ่งส่วนใหญ่สร้างขึ้นระหว่างทศวรรษที่ 1920 ถึง 1960 บ้านเกาหลีนับร้อยที่ตั้งอยู่ติดๆกันเหล่านี้ บอกเล่าประวัติและคุณค่าของบุกชอนนั่นเอง

หากใครไปเที่ยวพระราชวังคย็องบก(Gyeongbokgung) และ พระราชวังชังด็อก(Changdeokgung) สามารถแวะไปชม เดินเล่นที่ หมู่บ้านบุกชอน กันได้ ถ้าเดินทางด้วยรถไฟใต้ดินสามารถลงที่สถานี Anguk Exit 2 และเดินต่อไปอีกแค่ ประมาณ 400 เมตรเท่านั้น

สถานที่: 25-7 Jae-dong, Jongno-gu, Seoul, Korea
เวลาทำการ: 10:00 – 12:00 น. ทุกวัน
ค่าเข้าชม: ฟรี

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑