แอบดูการเปิดปิดประตูของรถเมล์

เคยสงสัยไหมว่า รถเมล์เค้ามีวิธีการบังคับเปิด – ปิด ประตูอัตโนมัติอย่างไง เวลาผู้โดยสารกดกริ่ง เค้ามีปุ่มเปิดปิดแยกหรือไม่ เพื่อคลายความสงสัย admin ไปแอบดูการทำงานของเค้ามา และเอารูปมาฝากกัน

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑