BAR-B-QPLAZZ กับการจองคิวออนไลน์ ไม่ต้องยืนรอหน้าร้านนานอีกต่อไปแล้ว

ปกติBAR-B-QPLAZZ จะมีโปรโมชั่นทุกปีสำหรับ Refill บุฟเฟ่ไม่อั้น ในเวลา 90 นาที ซึ่งปีนี้ก็จัดมาอีกครั้งแล้วแบบทุกๆปี แต่ก็จะมีความพิเศษขึ้น ทันสมัยขึ้น... Continue Reading →

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑