วิธีขึ้นกระเช้าลอยฟ้านองปิงที่ฮ่องกง Ngong Ping 360

การไปเที่ยวฮ่องกงนั้นอีกจุดหมายปลายทางที่ต้องไปเยือนก็คือการไปไหว้พระใหญ่โดยการนั่งกระเช้าลอยฟ้าที่นองปิง เมื่อนักท่องเที่ยวได้นั่งกระเช้าลอยฟ้าไปยังยอดเข้านั้น สามารถเห็นวิวที่สวยงามของธรรมชาติทั้งจากท้องฟ้า ทะเล และภูเขา ซึ่งการนั่งกระเช้าดังกล่าว จะมีให้เลือก 2 แบบใหญ่ๆ ดังนี้... Continue Reading →

แอบดูการเปิดปิดประตูของรถเมล์

เคยสงสัยไหมว่า รถเมล์เค้ามีวิธีการบังคับเปิด - ปิด ประตูอัตโนมัติอย่างไง เวลาผู้โดยสารกดกริ่ง เค้ามีปุ่มเปิดปิดแยกหรือไม่ เพื่อคลายความสงสัย admin ไปแอบดูการทำงานของเค้ามา... Continue Reading →

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑