After You ของหวานสุดเทรน : น้ำแข็งใส คาคิโกริ Kakigori

หลายคนมีโอกาสได้ไปลองชิมเมนูใหม่ของทาง After You เป็นขนมหวานหน้าตาคล้ายๆน้ำแข็งใส แต่เนื้อน้ำแข็งมีการบดละเอียดกว่าแต่ไม่ละลาย ทำให้เวลาทานแล้วเนื้อของน้ำแข็งนุ่มละมุนลิ้น ละลายในปาก ฟินสุดๆเลย เจ้าน้ำแข็งใส ของ... Continue Reading →

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑